Privacy Policy

Privacy Bezoekersnamenlijst

We stellen ons ten doel de websites van onze klanten zo nauwkeurig mogelijk te monitoren terwijl de privacy van internetgebruikers wordt gewaarborgd. We houden ons daarbij in alle opzichten aan de van toepassing zijnde wetgeving en ethische normen. Ook voor het gebruik van de website van Bezoekersnamenlijst zijn dezelfde privacy-regels van toepassing.

In de Europese Unie is op het verwerken van persoonsgegevens in de sector communicatie de richtlijn nr.2002/58/EG van 12 juli 2002 van toepassing. Lees hier de volledige tekst van de Europese richtlijn. Deze richtlijn vormt de basis voor de wetgeving van de landen van de Europese Unie, en dus ook voor Bezoekersnamenlijst. Voor Nederland is dit de Wet Bescherming persoonsgegevens (“WBP”). De wetteksten zijn te vinden op http://wetten.overheid.nl/.

Bezoekersnamenlijst is een service voor de website-eigenaar. Bezoekersnamenlijst kan de verzamelde gegevens niet herleiden naar individuele personen. De verzamelde gegevens worden door Bezoekersnamenlijst nooit aan derden ter beschikking gesteld. Bezoekersnamenlijst verzamelt informatie over bezoekers met behulp van een JavaScript dat is geïnstalleerd op de website van de gebruikers van de Bezoekerrsnamenlijst. Bezoekersnamenlijst verzamelt de volgende informatie over websitebezoekers:

- Eigenaar/registrator van het IP-adres (whois-gegevens, bij persoonlijke IP-adressen is dat de internet service provider). NB: IP-adressen zijn niet beschikbaar voor de website-eigenaar.

- Gebruikte zoekopdracht (indien aanwezig)
- Plaatsnaam
- Bezoeken
- Pagina's/bezoek
- Ondersteuning van de browser van de bezoeker voor cookies en Java

Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegewezen wanneer een computer op internet wordt aangesloten. Het adres is noodzakelijk voor het verzenden van informatie via internet. IP-adressen kunnen niet worden herleid naar individuele personen die de computer gebruiken, maar een IP-adres is wel te herleiden naar de organisatie op wiens naam het IP-adres staat geregistreerd. Bij individuele personen en huishoudens is dat de leverancier van de aansluiting, de Internet Service Provider. IP-adressen worden niet aan de website-eigenaar getoond of overgedragen.

Overige informatie die niet is gerelateerd aan een IP-adres, wordt door Bezoekersnamenlijst vanuit de browser verzameld met behulp van JavaScript. Browsers zijn zodanig ontworpen dat de persoonlijke gegevens van bezoekers of bestanden op hun vaste schijf niet toegankelijk zijn. Er kan dan ook alleen technische informatie worden verzameld over de systeemomgeving, die door de desbetreffende webbeheerders kan worden benut bij het ontwikkelen en verbeteren van websites.

Bij zoekmachines is het vaak mogelijk om na te gaan welke zoektermen zijn gebruikt en hoeveel pagina’s zijn bekeken. Al deze gegevens worden door de eigenaar van de website gebruikt om de website te verbeteren. Ook kan door te onderzoeken welke bedrijven de site hebben bezocht, de website worden geoptimaliseerd en kunnen gerichte aanbiedingen in een business-to-business omgeving worden gedaan. Ook in die gevallen is het niet mogelijk persoonlijke gegevens op te slaan of te achterhalen. In de gebruikersvoorwaarden van de Bezoekersnamenlijst staat dat website-eigenaren zich aan lokale wetgeving moeten houden.

Bezoekersnamenlijst kan de verzamelde bezoekersinformatie niet herleiden naar individuele personen. De klant van Bezoekersnamenlijst (de eigenaar van de website die wordt gemonitord) kan de informatie echter wel koppelen aan individuele personen, mits hij daarvoor toestemming heeft gekregen en bezoekers hun persoonlijke informatie op de website hebben ingevuld, bijvoorbeeld bij het gebruik van een webwinkel of na het inloggen op de website.

De informatie die door Bezoekersnamenlijst wordt verzameld, is vertrouwelijk en wordt alleen doorgegeven aan de Bezoekersnamenlijst klant die eigenaar is van de website.

Bij het verzamelen van informatie wordt gebruik gemaakt van een koppeling met Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies en deze wordt opgeslagen in de browser van de bezoeker. Bezoekersnamenlijst kan dit niet herleiden naar individuele personen. Desgewenst kunnen cookies in de browser worden uitgeschakeld. Echter voor een betrouwbare analyse zijn cookies noodzakelijk.

We raden onze klanten om ethische en wettelijke redenen aan de bezoekers van hun website goed te informeren over hun trackingactiviteiten en het doel daarvan. Aangezien we graag op een ethisch verantwoorde manier te werk gaan, dient u alle internetgebruikers de mogelijkheid te bieden om te worden uitgesloten van alle tracking door Google Analytics. In die gevallen wordt er geen informatie over bezoeken opgeslagen in de Bezoekersnamenlijst. Het is echter mogelijk (en zeer waarschijnlijk) dat dergelijke informatie wel wordt opgeslagen op de servers van de websitebeheerder of in andere trackingsystemen. Let daarop als u een website bezoekt.
Wilt u meer informatie over de Bezoekersnamenlijst , cookies en hoe wij omgaan met uw privacy, neem dan per e-mail contact met ons op.Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google').

Privacy Statement Google Analytics

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers een website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over gebruik van een website (IP-adres inbegrepen) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe een website wordt gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Gebruik van cookies kan worden geweigerd door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie via Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.